Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Ăn hoa quả mỗi ngày giúp kiểm soát tiểu đường

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng bổ sung càng nhiều hoa quả tươi vào chế độ ăn, nguy cơ mắc mới tiểu đường cũng như xuất hiện biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường càng thấp.

Thực phẩm cho người bị tiểu đường

Theo nghiên cứu đăng trên tờ PLOS Medicine, mặc dù những lợi ích của chế độ ăn bao gồm nhiều hoa quả và rau đã được biết đến, hàm lượng đường trong hoa quả cũng gây ra những lo ngại vì nguy cơ có liên quan tới bệnh tiểu đường và các biến chứng mạch máu của bệnh này.

Huaidong Du của ĐH Oxford (Anh) và cộng sự đã nghiên cứu 500.000 người tham gia vào Ngân hàng sinh học Kadoorie Trung Quốc trong thời gian 7 năm, chỉ ra các trường hợp tiểu đường mới, ghi nhận sự xuất hiện bệnh mạch máu và tử vong ở người bị bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy rằng những người báo cáo sử dụng nhiều hoa quả tươi có giảm nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường so với những người tham gia khác (tỷ suất chênh được hiệu chỉnh [aHR] là 0,88, khoảng tin cậy CI 0,83-0,93), tương ứng với mức giảm khoảng 0,2% nguy cơ tuyệt đối mắc bệnh tiểu đường trong 5 năm.

Ở những người bị tiểu đường, sử dụng hoa quả nhiều hơn có liên quan tới giảm nguy cơ tử vong (aHR 0,83, CI 95% 0,74-0,93/100g hoa quả/ngày) tương ứng với giảm 1,9% nguy cơ tuyệt đối trong 5 năm và giảm nguy cơ biến chứng mạch máu nhỏ và mạch máu lớn.

Ngoài các lợi ích sức khỏe của việc sử dụng hoa quả tươi, Du và cộng sự nhấn mạnh giá trị những phát hiện của họ trong cư dân ở châu Á, nơi việc tiêu thụ hoa quả thường bị hạn chế ở những người bị tiểu đường. Hạn chế chính của nghiên cứu quan sát này là những ảnh hưởng của việc tiêu thụ hoa quả có thể khó phân biệt với những ảnh hưởng từ chế độ ăn khác của người tham gia hoặc các đặc điểm hành vi.